LLVM API Documentation

llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > Member List
This is the complete list of members for llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass >, including all inherited members.
addArgument()llvm::cl::Option
addOccurrence(unsigned pos, StringRef ArgName, StringRef Value, bool MultiArg=false)llvm::cl::Option [virtual]
ArgStrllvm::cl::Option
Categoryllvm::cl::Option
error(const Twine &Message, StringRef ArgName=StringRef())llvm::cl::Option
FullyInitializedllvm::cl::Option
getDefault() constllvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
getFormattingFlag() const llvm::cl::Option [inline]
getMiscFlags() const llvm::cl::Option [inline]
getNumAdditionalVals() const llvm::cl::Option [inline]
getNumOccurrences() const llvm::cl::Option [inline]
getNumOccurrencesFlag() const llvm::cl::Option [inline]
getOptionHiddenFlag() const llvm::cl::Option [inline]
getParser()llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
getPosition() const llvm::cl::Option [inline]
getValue()llvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
getValue() constllvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
getValueExpectedFlag() const llvm::cl::Option [inline]
hasArgStr() const llvm::cl::Option [inline]
HelpStrllvm::cl::Option
operator DataType() constllvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
operator=(const T &Val)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline, explicit]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2, const M3t &M3)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2, const M3t &M3, const M4t &M4)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2, const M3t &M3, const M4t &M4, const M5t &M5)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2, const M3t &M3, const M4t &M4, const M5t &M5, const M6t &M6)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt(const M0t &M0, const M1t &M1, const M2t &M2, const M3t &M3, const M4t &M4, const M5t &M5, const M6t &M6, const M7t &M7)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
opt_storage()llvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
Option(enum NumOccurrencesFlag OccurrencesFlag, enum OptionHidden Hidden)llvm::cl::Option [inline, explicit, protected]
removeArgument()llvm::cl::Option
setArgStr(const char *S)llvm::cl::Option
setCategory(OptionCategory &C)llvm::cl::Option [inline]
setDescription(const char *S)llvm::cl::Option [inline]
setFormattingFlag(enum FormattingFlags V)llvm::cl::Option [inline]
setHiddenFlag(enum OptionHidden Val)llvm::cl::Option [inline]
setInitialValue(const DataType &V)llvm::cl::opt< DataType, ExternalStorage, ParserClass > [inline]
setLocation(Option &O, DataType &L)llvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
setMiscFlag(enum MiscFlags M)llvm::cl::Option [inline]
setNumAdditionalVals(unsigned n)llvm::cl::Option [inline, protected]
setNumOccurrencesFlag(enum NumOccurrencesFlag Val)llvm::cl::Option [inline]
setPosition(unsigned pos)llvm::cl::Option [inline]
setValue(const T &V, bool initial=false)llvm::cl::opt_storage< DataType, ExternalStorage, std::is_class< DataType >::value > [inline]
setValueExpectedFlag(enum ValueExpected Val)llvm::cl::Option [inline]
setValueStr(const char *S)llvm::cl::Option [inline]
ValueStrllvm::cl::Option
~Option()llvm::cl::Option [inline, virtual]