LCOV - code coverage report
Current view: top level - lib/Target/AMDGPU/AsmParser - AMDGPUAsmParser.cpp (source / functions) Hit Total Coverage
Test: llvm-toolchain.info Lines: 1713 1906 89.9 %
Date: 2018-06-17 00:07:59 Functions: 133 150 88.7 %
Legend: Lines: hit not hit

Function Name Sort by function name Hit count Sort by hit count
_ZN12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand10printImmTyERN4llvm11raw_ostreamENS0_5ImmTyE 0
_ZN12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperandD2Ev 0
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13ParseRegisterERjRN4llvm5SMLocES4_ 0
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParserD2Ev 0
_ZN12_GLOBAL__N_1lsERN4llvm11raw_ostreamENS_13AMDGPUOperand9ModifiersE 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand11getStartLocEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand5isImmEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand5isMemEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand5isRegEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand5printERN4llvm11raw_ostreamE 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand6getRegEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand7isTokenEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9getEndLocEv 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcB16Ev 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcF16Ev 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcF32Ev 0
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcF64Ev 0
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25ParseDirectivePALMetadataEv 4
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser28ParseDirectiveAMDKernelCodeTEv 12
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser11errorExpTgtEv 14
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser34ParseDirectiveHSACodeObjectVersionEv 15
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser29ParseDirectiveAMDGPUHsaKernelEv 19
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser30ParseDirectiveHSACodeObjectISAEv 23
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser11parseStringERN4llvm9StringRefES2_ 24
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser23parseSwizzleBitmaskPermERl 24
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser24ParseDirectiveISAVersionEv 24
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25ParseDirectiveHSAMetadataEv 24
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser20parseSwizzleQuadPermERl 26
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser24ParseDirectiveMajorMinorERjS1_ 30
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser19parseSwizzleReverseERl 41
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16parseSwizzleSwapERl 43
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser8cvtMtbufERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.245 54
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand17addKImmFPOperandsILj16EEEvRN4llvm6MCInstEj.isra.206 62
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser21parseSwizzleBroadcastERl 80
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25ParseAsAbsoluteExpressionERj 83
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser18parseSwizzleOffsetERl 91
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand17addKImmFPOperandsILj32EEEvRN4llvm6MCInstEj.isra.208 102
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser19parseHwregConstructERNS0_13OperandInfoTyERlS3_ 105
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser21parseSendMsgConstructERNS0_13OperandInfoTyES2_Rl 111
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16parseSWaitCntOpsERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 126
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser17parseSOppBrTargetERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 130
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand23addSoppBrTargetOperandsERN4llvm6MCInstEj 130
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser14parseSendMsgOpERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 160
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser6cvtExpERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.244 170
_ZL9encodeCntN4llvm6AMDGPU7IsaInfo10IsaVersionERllbPFjRKS2_jjEPFjS5_jE 174
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser15parseInterpSlotERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 176
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser8parseCntERl 180
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser17parseSwizzleMacroERl 218
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser21AddNextRegisterToListERjS1_NS_12RegisterKindEjj.isra.66 225
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser11parseExpTgtERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 240
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser15parseExpTgtImplEN4llvm9StringRefERh 240
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser10parseHwregERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 260
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser20parseSwizzleOperandsEjPljjN4llvm9StringRefE 264
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser24ParseAMDKernelCodeTValueEN4llvm9StringRefER17amd_kernel_code_s 282
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser14ParseDirectiveEN4llvm8AsmTokenE 315
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser14parseSwizzleOpERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 320
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParserC2ERKN4llvm15MCSubtargetInfoERNS1_11MCAsmParserERKNS1_11MCInstrInfoERKNS1_15MCTargetOptionsE 373
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParserD0Ev 373
_ZN12_GLOBAL__N_115KernelScopeInfo10initializeERN4llvm9MCContextE 392
_ZL14ConvertOmodDivRl 397
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13cvtVOP3InterpERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.226 433
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13cvtDSOffset01ERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.224 682
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser15parseInterpAttrERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 728
_ZL16ConvertBoundCtrlRl 779
_ZL14ConvertOmodMulRl 800
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16parseVReg32OrOffERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 920
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser9skipTokenEN4llvm8AsmToken9TokenKindENS1_9StringRefE 1051
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser9trySkipIdEN4llvm9StringRefE 1340
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand13isVReg32OrOffEv 1992
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser12cvtVOP3OpSelERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE 2197
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcB16Ev 3096
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser7cvtMIMGERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEEb 3149
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcB64Ev 3652
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser8cvtVOP3PERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.229 4031
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcF16Ev 4377
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser9cvtDSImplERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEEb 4656
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser12cvtMubufImplERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEEbbb 4984
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser6cvtDPPERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE.isra.225 5203
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcF64Ev 6481
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand27addRegWithInputModsOperandsERN4llvm6MCInstEj.isra.182 6849
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand12isLiteralImmEN4llvm3MVTE 7520
_ZL17getOpFltSemanticsh 9147
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcB64Ev 10087
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcB32Ev 12447
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser11cvtSdwaVOPCERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE 12564
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isVSrcF32Ev 12844
_ZL15getFltSemanticsj 13822
_ZL28canLosslesslyConvertToFPTypeRN4llvm7APFloatENS_3MVTE 13822
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser12parseDPPCtrlERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 14403
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand6isVRegEv 18473
_ZNK12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16isInlineConstantERKN4llvm6MCInstEj 23272
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser18parseSDWADstUnusedERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 23699
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser7cvtSDWAERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEEmb 24189
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isDPPCtrlEv 25402
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand20addLiteralImmOperandERN4llvm6MCInstElb 28492
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9isSSrcB32Ev 29493
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser17parseAbsoluteExprERlb 31265
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser7cvtVOP3ERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEE 34456
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser7cvtVOP3ERN4llvm6MCInstERKNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEERSt3mapINS_13AMDGPUOperand5ImmTyEjSt4lessISF_ESaISt4pairIKSF_jEEE.isra.228 38487
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand14isInlinableImmEN4llvm3MVTE 45322
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser27parseOperandArrayWithPrefixEPKcRN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS3_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEENS_13AMDGPUOperand5ImmTyEPFbRlE.isra.258 45506
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand13isSDWAOperandEN4llvm3MVTE 58268
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser29parseRegOrImmWithIntInputModsERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEEb 66641
LLVMInitializeAMDGPUAsmParser 70762
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser20parseOptionalOperandERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 73771
_ZN12_GLOBAL__N_115KernelScopeInfo10usesSgprAtEi 98515
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16parseOModOperandERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 103552
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand19addRegOrImmOperandsERN4llvm6MCInstEj 113347
_ZNK12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25findImplicitSGPRReadInVOPERKN4llvm6MCInstE.isra.133 114044
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand32addRegOrImmWithInputModsOperandsERN4llvm6MCInstEj 114407
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser28parseRegOrImmWithFPInputModsERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEEb 118104
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16parseOptionalOprERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 120802
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser26validateTargetOperandClassERN4llvm18MCParsedAsmOperandEj 144465
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser23validateMIMGGatherDMaskERKN4llvm6MCInstE.isra.149 159873
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser23validateMIMGAtomicDMaskERKN4llvm6MCInstE.isra.148 159882
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser20validateMIMGDataSizeERKN4llvm6MCInstE 159956
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser15validateMIMGD16ERKN4llvm6MCInstE 160076
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16validateMIMGR128ERKN4llvm6MCInstE 160088
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25validateIntClampSupportedERKN4llvm6MCInstE 160124
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser31validateEarlyClobberLimitationsERKN4llvm6MCInstE 160158
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser19validateInstructionERKN4llvm6MCInstERKNS1_5SMLocE 160334
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser30validateConstantBusLimitationsERKN4llvm6MCInstE 160334
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser25checkTargetMatchPredicateERN4llvm6MCInstE 160358
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser23MatchAndEmitInstructionEN4llvm5SMLocERjRNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEERNS1_10MCStreamerERmb 164282
_ZNK12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser18getMatchedVariantsEv 164282
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand14addImmOperandsERN4llvm6MCInstEjb 165267
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser16ParseInstructionERN4llvm20ParseInstructionInfoENS1_9StringRefENS1_5SMLocERNS1_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS8_EEEE 166409
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser19parseMnemonicSuffixEN4llvm9StringRefE 166409
_ZN12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand9CreateImmEPKNS_15AMDGPUAsmParserElN4llvm5SMLocENS0_5ImmTyEb 172297
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser12parseSDWASelERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEENS1_9StringRefENS_13AMDGPUOperand5ImmTyE 185150
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand19isRegOrInlineNoModsEjN4llvm3MVTE 195869
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser21parseStringWithPrefixEN4llvm9StringRefERS2_ 208849
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand10isRegClassEj 217706
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser15usesConstantBusERKN4llvm6MCInstEj 223351
_ZL21addOptionalImmOperandRN4llvm6MCInstERKNS_15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEERSt3mapIN12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand5ImmTyEjSt4lessISE_ESaISt4pairIKSE_jEEESE_l 227354
_ZN12_GLOBAL__N_115KernelScopeInfo10usesVgprAtEi 272573
_ZNK12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperand14addRegOperandsERN4llvm6MCInstEj.isra.181 414262
_ZN12_GLOBAL__N_115KernelScopeInfo12usesRegisterENS_12RegisterKindEjj 445793
_ZNK12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser20subtargetHasRegisterERKN4llvm14MCRegisterInfoEj 446369
_ZL20getSpecialRegForNameN4llvm9StringRefE 453955
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser8parseRegERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEE 454780
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13parseRegisterEv 455700
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser19ParseAMDGPURegisterERNS_12RegisterKindERjS3_S3_Pj 456081
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13parseRegOrImmERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEEb 485856
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser8parseImmERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEEb 486020
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser12parseOperandERN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS1_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS4_EEEENS1_9StringRefE 561556
_ZN12_GLOBAL__N_113AMDGPUOperandD0Ev 792367
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser18parseIntWithPrefixEPKcRN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS3_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEENS_13AMDGPUOperand5ImmTyEPFbRlE 1044746
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser18parseIntWithPrefixEPKcRl 1044746
_ZN12_GLOBAL__N_115AMDGPUAsmParser13parseNamedBitEPKcRN4llvm15SmallVectorImplISt10unique_ptrINS3_18MCParsedAsmOperandESt14default_deleteIS6_EEEENS_13AMDGPUOperand5ImmTyE 1661758

Generated by: LCOV version 1.13