LLVM  10.0.0svn
SparcDisassembler.cpp
Go to the documentation of this file.
1 //===- SparcDisassembler.cpp - Disassembler for Sparc -----------*- C++ -*-===//
2 //
3 // Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4 // See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5 // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6 //
7 //===----------------------------------------------------------------------===//
8 //
9 // This file is part of the Sparc Disassembler.
10 //
11 //===----------------------------------------------------------------------===//
12 
15 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
16 #include "llvm/MC/MCContext.h"
19 #include "llvm/MC/MCInst.h"
21 
22 using namespace llvm;
23 
24 #define DEBUG_TYPE "sparc-disassembler"
25 
27 
28 namespace {
29 
30 /// A disassembler class for Sparc.
31 class SparcDisassembler : public MCDisassembler {
32 public:
33  SparcDisassembler(const MCSubtargetInfo &STI, MCContext &Ctx)
34  : MCDisassembler(STI, Ctx) {}
35  virtual ~SparcDisassembler() {}
36 
37  DecodeStatus getInstruction(MCInst &Instr, uint64_t &Size,
38  ArrayRef<uint8_t> Bytes, uint64_t Address,
39  raw_ostream &VStream,
40  raw_ostream &CStream) const override;
41 };
42 }
43 
45  const MCSubtargetInfo &STI,
46  MCContext &Ctx) {
47  return new SparcDisassembler(STI, Ctx);
48 }
49 
50 
52  // Register the disassembler.
59 }
60 
61 static const unsigned IntRegDecoderTable[] = {
62  SP::G0, SP::G1, SP::G2, SP::G3,
63  SP::G4, SP::G5, SP::G6, SP::G7,
64  SP::O0, SP::O1, SP::O2, SP::O3,
65  SP::O4, SP::O5, SP::O6, SP::O7,
66  SP::L0, SP::L1, SP::L2, SP::L3,
67  SP::L4, SP::L5, SP::L6, SP::L7,
68  SP::I0, SP::I1, SP::I2, SP::I3,
69  SP::I4, SP::I5, SP::I6, SP::I7 };
70 
71 static const unsigned FPRegDecoderTable[] = {
72  SP::F0, SP::F1, SP::F2, SP::F3,
73  SP::F4, SP::F5, SP::F6, SP::F7,
74  SP::F8, SP::F9, SP::F10, SP::F11,
75  SP::F12, SP::F13, SP::F14, SP::F15,
76  SP::F16, SP::F17, SP::F18, SP::F19,
77  SP::F20, SP::F21, SP::F22, SP::F23,
78  SP::F24, SP::F25, SP::F26, SP::F27,
79  SP::F28, SP::F29, SP::F30, SP::F31 };
80 
81 static const unsigned DFPRegDecoderTable[] = {
82  SP::D0, SP::D16, SP::D1, SP::D17,
83  SP::D2, SP::D18, SP::D3, SP::D19,
84  SP::D4, SP::D20, SP::D5, SP::D21,
85  SP::D6, SP::D22, SP::D7, SP::D23,
86  SP::D8, SP::D24, SP::D9, SP::D25,
87  SP::D10, SP::D26, SP::D11, SP::D27,
88  SP::D12, SP::D28, SP::D13, SP::D29,
89  SP::D14, SP::D30, SP::D15, SP::D31 };
90 
91 static const unsigned QFPRegDecoderTable[] = {
92  SP::Q0, SP::Q8, ~0U, ~0U,
93  SP::Q1, SP::Q9, ~0U, ~0U,
94  SP::Q2, SP::Q10, ~0U, ~0U,
95  SP::Q3, SP::Q11, ~0U, ~0U,
96  SP::Q4, SP::Q12, ~0U, ~0U,
97  SP::Q5, SP::Q13, ~0U, ~0U,
98  SP::Q6, SP::Q14, ~0U, ~0U,
99  SP::Q7, SP::Q15, ~0U, ~0U } ;
100 
101 static const unsigned FCCRegDecoderTable[] = {
102  SP::FCC0, SP::FCC1, SP::FCC2, SP::FCC3 };
103 
104 static const unsigned ASRRegDecoderTable[] = {
105  SP::Y, SP::ASR1, SP::ASR2, SP::ASR3,
106  SP::ASR4, SP::ASR5, SP::ASR6, SP::ASR7,
107  SP::ASR8, SP::ASR9, SP::ASR10, SP::ASR11,
108  SP::ASR12, SP::ASR13, SP::ASR14, SP::ASR15,
109  SP::ASR16, SP::ASR17, SP::ASR18, SP::ASR19,
110  SP::ASR20, SP::ASR21, SP::ASR22, SP::ASR23,
111  SP::ASR24, SP::ASR25, SP::ASR26, SP::ASR27,
112  SP::ASR28, SP::ASR29, SP::ASR30, SP::ASR31};
113 
114 static const unsigned PRRegDecoderTable[] = {
115  SP::TPC, SP::TNPC, SP::TSTATE, SP::TT, SP::TICK, SP::TBA, SP::PSTATE,
116  SP::TL, SP::PIL, SP::CWP, SP::CANSAVE, SP::CANRESTORE, SP::CLEANWIN,
117  SP::OTHERWIN, SP::WSTATE
118 };
119 
120 static const uint16_t IntPairDecoderTable[] = {
121  SP::G0_G1, SP::G2_G3, SP::G4_G5, SP::G6_G7,
122  SP::O0_O1, SP::O2_O3, SP::O4_O5, SP::O6_O7,
123  SP::L0_L1, SP::L2_L3, SP::L4_L5, SP::L6_L7,
124  SP::I0_I1, SP::I2_I3, SP::I4_I5, SP::I6_I7,
125 };
126 
127 static const unsigned CPRegDecoderTable[] = {
128  SP::C0, SP::C1, SP::C2, SP::C3,
129  SP::C4, SP::C5, SP::C6, SP::C7,
130  SP::C8, SP::C9, SP::C10, SP::C11,
131  SP::C12, SP::C13, SP::C14, SP::C15,
132  SP::C16, SP::C17, SP::C18, SP::C19,
133  SP::C20, SP::C21, SP::C22, SP::C23,
134  SP::C24, SP::C25, SP::C26, SP::C27,
135  SP::C28, SP::C29, SP::C30, SP::C31
136 };
137 
138 
139 static const uint16_t CPPairDecoderTable[] = {
140  SP::C0_C1, SP::C2_C3, SP::C4_C5, SP::C6_C7,
141  SP::C8_C9, SP::C10_C11, SP::C12_C13, SP::C14_C15,
142  SP::C16_C17, SP::C18_C19, SP::C20_C21, SP::C22_C23,
143  SP::C24_C25, SP::C26_C27, SP::C28_C29, SP::C30_C31
144 };
145 
147  unsigned RegNo,
148  uint64_t Address,
149  const void *Decoder) {
150  if (RegNo > 31)
151  return MCDisassembler::Fail;
152  unsigned Reg = IntRegDecoderTable[RegNo];
153  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
155 }
156 
158  unsigned RegNo,
159  uint64_t Address,
160  const void *Decoder) {
161  if (RegNo > 31)
162  return MCDisassembler::Fail;
163  unsigned Reg = IntRegDecoderTable[RegNo];
164  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
166 }
167 
168 
170  unsigned RegNo,
171  uint64_t Address,
172  const void *Decoder) {
173  if (RegNo > 31)
174  return MCDisassembler::Fail;
175  unsigned Reg = FPRegDecoderTable[RegNo];
176  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
178 }
179 
180 
182  unsigned RegNo,
183  uint64_t Address,
184  const void *Decoder) {
185  if (RegNo > 31)
186  return MCDisassembler::Fail;
187  unsigned Reg = DFPRegDecoderTable[RegNo];
188  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
190 }
191 
192 
194  unsigned RegNo,
195  uint64_t Address,
196  const void *Decoder) {
197  if (RegNo > 31)
198  return MCDisassembler::Fail;
199 
200  unsigned Reg = QFPRegDecoderTable[RegNo];
201  if (Reg == ~0U)
202  return MCDisassembler::Fail;
203  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
205 }
206 
208  unsigned RegNo,
209  uint64_t Address,
210  const void *Decoder) {
211  if (RegNo > 31)
212  return MCDisassembler::Fail;
213  unsigned Reg = CPRegDecoderTable[RegNo];
214  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(Reg));
216 }
217 
218 static DecodeStatus DecodeFCCRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo,
219  uint64_t Address,
220  const void *Decoder) {
221  if (RegNo > 3)
222  return MCDisassembler::Fail;
223  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(FCCRegDecoderTable[RegNo]));
225 }
226 
227 static DecodeStatus DecodeASRRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo,
228  uint64_t Address,
229  const void *Decoder) {
230  if (RegNo > 31)
231  return MCDisassembler::Fail;
232  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(ASRRegDecoderTable[RegNo]));
234 }
235 
236 static DecodeStatus DecodePRRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo,
237  uint64_t Address,
238  const void *Decoder) {
239  if (RegNo >= array_lengthof(PRRegDecoderTable))
240  return MCDisassembler::Fail;
241  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(PRRegDecoderTable[RegNo]));
243 }
244 
245 static DecodeStatus DecodeIntPairRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo,
246  uint64_t Address, const void *Decoder) {
248 
249  if (RegNo > 31)
250  return MCDisassembler::Fail;
251 
252  if ((RegNo & 1))
254 
255  unsigned RegisterPair = IntPairDecoderTable[RegNo/2];
256  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(RegisterPair));
257  return S;
258 }
259 
260 static DecodeStatus DecodeCPPairRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo,
261  uint64_t Address, const void *Decoder) {
262  if (RegNo > 31)
263  return MCDisassembler::Fail;
264 
265  unsigned RegisterPair = CPPairDecoderTable[RegNo/2];
266  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(RegisterPair));
268 }
269 
270 static DecodeStatus DecodeLoadInt(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
271  const void *Decoder);
272 static DecodeStatus DecodeLoadIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
273  const void *Decoder);
274 static DecodeStatus DecodeLoadFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
275  const void *Decoder);
276 static DecodeStatus DecodeLoadDFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
277  const void *Decoder);
278 static DecodeStatus DecodeLoadQFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
279  const void *Decoder);
280 static DecodeStatus DecodeLoadCP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
281  const void *Decoder);
282 static DecodeStatus DecodeLoadCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
283  const void *Decoder);
284 static DecodeStatus DecodeStoreInt(MCInst &Inst, unsigned insn,
285  uint64_t Address, const void *Decoder);
286 static DecodeStatus DecodeStoreIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn,
287  uint64_t Address, const void *Decoder);
288 static DecodeStatus DecodeStoreFP(MCInst &Inst, unsigned insn,
289  uint64_t Address, const void *Decoder);
290 static DecodeStatus DecodeStoreDFP(MCInst &Inst, unsigned insn,
291  uint64_t Address, const void *Decoder);
292 static DecodeStatus DecodeStoreQFP(MCInst &Inst, unsigned insn,
293  uint64_t Address, const void *Decoder);
294 static DecodeStatus DecodeStoreCP(MCInst &Inst, unsigned insn,
295  uint64_t Address, const void *Decoder);
296 static DecodeStatus DecodeStoreCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn,
297  uint64_t Address, const void *Decoder);
298 static DecodeStatus DecodeCall(MCInst &Inst, unsigned insn,
299  uint64_t Address, const void *Decoder);
300 static DecodeStatus DecodeSIMM13(MCInst &Inst, unsigned insn,
301  uint64_t Address, const void *Decoder);
302 static DecodeStatus DecodeJMPL(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
303  const void *Decoder);
304 static DecodeStatus DecodeReturn(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
305  const void *Decoder);
306 static DecodeStatus DecodeSWAP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
307  const void *Decoder);
308 static DecodeStatus DecodeTRAP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
309  const void *Decoder);
310 
311 #include "SparcGenDisassemblerTables.inc"
312 
313 /// Read four bytes from the ArrayRef and return 32 bit word.
315  uint64_t &Size, uint32_t &Insn,
316  bool IsLittleEndian) {
317  // We want to read exactly 4 Bytes of data.
318  if (Bytes.size() < 4) {
319  Size = 0;
320  return MCDisassembler::Fail;
321  }
322 
323  Insn = IsLittleEndian
324  ? (Bytes[0] << 0) | (Bytes[1] << 8) | (Bytes[2] << 16) |
325  (Bytes[3] << 24)
326  : (Bytes[3] << 0) | (Bytes[2] << 8) | (Bytes[1] << 16) |
327  (Bytes[0] << 24);
328 
330 }
331 
332 DecodeStatus SparcDisassembler::getInstruction(MCInst &Instr, uint64_t &Size,
333  ArrayRef<uint8_t> Bytes,
334  uint64_t Address,
335  raw_ostream &VStream,
336  raw_ostream &CStream) const {
337  uint32_t Insn;
338  bool isLittleEndian = getContext().getAsmInfo()->isLittleEndian();
339  DecodeStatus Result =
340  readInstruction32(Bytes, Address, Size, Insn, isLittleEndian);
341  if (Result == MCDisassembler::Fail)
342  return MCDisassembler::Fail;
343 
344  // Calling the auto-generated decoder function.
345 
346  if (STI.getFeatureBits()[Sparc::FeatureV9])
347  {
348  Result = decodeInstruction(DecoderTableSparcV932, Instr, Insn, Address, this, STI);
349  }
350  else
351  {
352  Result = decodeInstruction(DecoderTableSparcV832, Instr, Insn, Address, this, STI);
353  }
354  if (Result != MCDisassembler::Fail)
355  return Result;
356 
357  Result =
358  decodeInstruction(DecoderTableSparc32, Instr, Insn, Address, this, STI);
359 
360  if (Result != MCDisassembler::Fail) {
361  Size = 4;
362  return Result;
363  }
364 
365  return MCDisassembler::Fail;
366 }
367 
368 
369 typedef DecodeStatus (*DecodeFunc)(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
370  const void *Decoder);
371 
372 static DecodeStatus DecodeMem(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
373  const void *Decoder,
374  bool isLoad, DecodeFunc DecodeRD) {
375  unsigned rd = fieldFromInstruction(insn, 25, 5);
376  unsigned rs1 = fieldFromInstruction(insn, 14, 5);
377  bool isImm = fieldFromInstruction(insn, 13, 1);
378  bool hasAsi = fieldFromInstruction(insn, 23, 1); // (in op3 field)
379  unsigned asi = fieldFromInstruction(insn, 5, 8);
380  unsigned rs2 = 0;
381  unsigned simm13 = 0;
382  if (isImm)
383  simm13 = SignExtend32<13>(fieldFromInstruction(insn, 0, 13));
384  else
385  rs2 = fieldFromInstruction(insn, 0, 5);
386 
388  if (isLoad) {
389  status = DecodeRD(MI, rd, Address, Decoder);
390  if (status != MCDisassembler::Success)
391  return status;
392  }
393 
394  // Decode rs1.
395  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs1, Address, Decoder);
396  if (status != MCDisassembler::Success)
397  return status;
398 
399  // Decode imm|rs2.
400  if (isImm)
401  MI.addOperand(MCOperand::createImm(simm13));
402  else {
403  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs2, Address, Decoder);
404  if (status != MCDisassembler::Success)
405  return status;
406  }
407 
408  if (hasAsi)
410 
411  if (!isLoad) {
412  status = DecodeRD(MI, rd, Address, Decoder);
413  if (status != MCDisassembler::Success)
414  return status;
415  }
417 }
418 
419 static DecodeStatus DecodeLoadInt(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
420  const void *Decoder) {
421  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
423 }
424 
425 static DecodeStatus DecodeLoadIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
426  const void *Decoder) {
427  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
429 }
430 
431 static DecodeStatus DecodeLoadFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
432  const void *Decoder) {
433  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
435 }
436 
437 static DecodeStatus DecodeLoadDFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
438  const void *Decoder) {
439  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
441 }
442 
443 static DecodeStatus DecodeLoadQFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
444  const void *Decoder) {
445  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
447 }
448 
449 static DecodeStatus DecodeLoadCP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
450  const void *Decoder) {
451  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
453 }
454 
455 static DecodeStatus DecodeLoadCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
456  const void *Decoder) {
457  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, true,
459 }
460 
461 static DecodeStatus DecodeStoreInt(MCInst &Inst, unsigned insn,
462  uint64_t Address, const void *Decoder) {
463  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
465 }
466 
467 static DecodeStatus DecodeStoreIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn,
468  uint64_t Address, const void *Decoder) {
469  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
471 }
472 
473 static DecodeStatus DecodeStoreFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address,
474  const void *Decoder) {
475  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
477 }
478 
479 static DecodeStatus DecodeStoreDFP(MCInst &Inst, unsigned insn,
480  uint64_t Address, const void *Decoder) {
481  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
483 }
484 
485 static DecodeStatus DecodeStoreQFP(MCInst &Inst, unsigned insn,
486  uint64_t Address, const void *Decoder) {
487  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
489 }
490 
491 static DecodeStatus DecodeStoreCP(MCInst &Inst, unsigned insn,
492  uint64_t Address, const void *Decoder) {
493  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
495 }
496 
497 static DecodeStatus DecodeStoreCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn,
498  uint64_t Address, const void *Decoder) {
499  return DecodeMem(Inst, insn, Address, Decoder, false,
501 }
502 
503 static bool tryAddingSymbolicOperand(int64_t Value, bool isBranch,
504  uint64_t Address, uint64_t Offset,
505  uint64_t Width, MCInst &MI,
506  const void *Decoder) {
507  const MCDisassembler *Dis = static_cast<const MCDisassembler*>(Decoder);
508  return Dis->tryAddingSymbolicOperand(MI, Value, Address, isBranch,
509  Offset, Width);
510 }
511 
512 static DecodeStatus DecodeCall(MCInst &MI, unsigned insn,
513  uint64_t Address, const void *Decoder) {
514  unsigned tgt = fieldFromInstruction(insn, 0, 30);
515  tgt <<= 2;
516  if (!tryAddingSymbolicOperand(tgt+Address, false, Address,
517  0, 30, MI, Decoder))
520 }
521 
522 static DecodeStatus DecodeSIMM13(MCInst &MI, unsigned insn,
523  uint64_t Address, const void *Decoder) {
524  unsigned tgt = SignExtend32<13>(fieldFromInstruction(insn, 0, 13));
527 }
528 
529 static DecodeStatus DecodeJMPL(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
530  const void *Decoder) {
531 
532  unsigned rd = fieldFromInstruction(insn, 25, 5);
533  unsigned rs1 = fieldFromInstruction(insn, 14, 5);
534  unsigned isImm = fieldFromInstruction(insn, 13, 1);
535  unsigned rs2 = 0;
536  unsigned simm13 = 0;
537  if (isImm)
538  simm13 = SignExtend32<13>(fieldFromInstruction(insn, 0, 13));
539  else
540  rs2 = fieldFromInstruction(insn, 0, 5);
541 
542  // Decode RD.
543  DecodeStatus status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rd, Address, Decoder);
544  if (status != MCDisassembler::Success)
545  return status;
546 
547  // Decode RS1.
548  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs1, Address, Decoder);
549  if (status != MCDisassembler::Success)
550  return status;
551 
552  // Decode RS1 | SIMM13.
553  if (isImm)
554  MI.addOperand(MCOperand::createImm(simm13));
555  else {
556  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs2, Address, Decoder);
557  if (status != MCDisassembler::Success)
558  return status;
559  }
561 }
562 
563 static DecodeStatus DecodeReturn(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
564  const void *Decoder) {
565 
566  unsigned rs1 = fieldFromInstruction(insn, 14, 5);
567  unsigned isImm = fieldFromInstruction(insn, 13, 1);
568  unsigned rs2 = 0;
569  unsigned simm13 = 0;
570  if (isImm)
571  simm13 = SignExtend32<13>(fieldFromInstruction(insn, 0, 13));
572  else
573  rs2 = fieldFromInstruction(insn, 0, 5);
574 
575  // Decode RS1.
576  DecodeStatus status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs1, Address, Decoder);
577  if (status != MCDisassembler::Success)
578  return status;
579 
580  // Decode RS2 | SIMM13.
581  if (isImm)
582  MI.addOperand(MCOperand::createImm(simm13));
583  else {
584  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs2, Address, Decoder);
585  if (status != MCDisassembler::Success)
586  return status;
587  }
589 }
590 
591 static DecodeStatus DecodeSWAP(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
592  const void *Decoder) {
593 
594  unsigned rd = fieldFromInstruction(insn, 25, 5);
595  unsigned rs1 = fieldFromInstruction(insn, 14, 5);
596  unsigned isImm = fieldFromInstruction(insn, 13, 1);
597  bool hasAsi = fieldFromInstruction(insn, 23, 1); // (in op3 field)
598  unsigned asi = fieldFromInstruction(insn, 5, 8);
599  unsigned rs2 = 0;
600  unsigned simm13 = 0;
601  if (isImm)
602  simm13 = SignExtend32<13>(fieldFromInstruction(insn, 0, 13));
603  else
604  rs2 = fieldFromInstruction(insn, 0, 5);
605 
606  // Decode RD.
607  DecodeStatus status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rd, Address, Decoder);
608  if (status != MCDisassembler::Success)
609  return status;
610 
611  // Decode RS1.
612  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs1, Address, Decoder);
613  if (status != MCDisassembler::Success)
614  return status;
615 
616  // Decode RS1 | SIMM13.
617  if (isImm)
618  MI.addOperand(MCOperand::createImm(simm13));
619  else {
620  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs2, Address, Decoder);
621  if (status != MCDisassembler::Success)
622  return status;
623  }
624 
625  if (hasAsi)
627 
629 }
630 
631 static DecodeStatus DecodeTRAP(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address,
632  const void *Decoder) {
633 
634  unsigned rs1 = fieldFromInstruction(insn, 14, 5);
635  unsigned isImm = fieldFromInstruction(insn, 13, 1);
636  unsigned cc =fieldFromInstruction(insn, 25, 4);
637  unsigned rs2 = 0;
638  unsigned imm7 = 0;
639  if (isImm)
640  imm7 = fieldFromInstruction(insn, 0, 7);
641  else
642  rs2 = fieldFromInstruction(insn, 0, 5);
643 
644  // Decode RS1.
645  DecodeStatus status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs1, Address, Decoder);
646  if (status != MCDisassembler::Success)
647  return status;
648 
649  // Decode RS1 | IMM7.
650  if (isImm)
652  else {
653  status = DecodeIntRegsRegisterClass(MI, rs2, Address, Decoder);
654  if (status != MCDisassembler::Success)
655  return status;
656  }
657 
658  // Decode CC
660 
662 }
static DecodeStatus DecodeStoreCP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeLoadInt(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeMem(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder, bool isLoad, DecodeFunc DecodeRD)
This class represents lattice values for constants.
Definition: AllocatorList.h:23
DecodeStatus
Ternary decode status.
static DecodeStatus DecodeLoadDFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeCPPairRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
Superclass for all disassemblers.
bool tryAddingSymbolicOperand(MCInst &Inst, int64_t Value, uint64_t Address, bool IsBranch, uint64_t Offset, uint64_t InstSize) const
unsigned Reg
static const uint16_t IntPairDecoderTable[]
static DecodeStatus DecodeStoreFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static void RegisterMCDisassembler(Target &T, Target::MCDisassemblerCtorTy Fn)
RegisterMCDisassembler - Register a MCDisassembler implementation for the given target.
static DecodeStatus DecodeDFPRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeStoreCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static GCMetadataPrinterRegistry::Add< OcamlGCMetadataPrinter > Y("ocaml", "ocaml 3.10-compatible collector")
static DecodeStatus DecodeLoadIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeStoreInt(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeStoreDFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static MCOperand createReg(unsigned Reg)
Definition: MCInst.h:115
static DecodeStatus DecodeFPRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
MCDisassembler::DecodeStatus DecodeStatus
static const uint16_t CPPairDecoderTable[]
static bool isLoad(int Opcode)
static DecodeStatus DecodeLoadFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
Context object for machine code objects.
Definition: MCContext.h:65
int decodeInstruction(InternalInstruction *insn, byteReader_t reader, const void *readerArg, dlog_t logger, void *loggerArg, const void *miiArg, uint64_t startLoc, DisassemblerMode mode)
Decode one instruction and store the decoding results in a buffer provided by the consumer...
void LLVMInitializeSparcDisassembler()
Target & getTheSparcTarget()
static DecodeStatus readInstruction32(ArrayRef< uint8_t > Bytes, uint64_t Address, uint64_t &Size, uint32_t &Insn, bool IsLittleEndian)
Read four bytes from the ArrayRef and return 32 bit word.
Instances of this class represent a single low-level machine instruction.
Definition: MCInst.h:158
static DecodeStatus DecodeTRAP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeASRRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeLoadCPPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeLoadCP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
std::error_code status(const Twine &path, file_status &result, bool follow=true)
Get file status as if by POSIX stat().
size_t size() const
size - Get the array size.
Definition: ArrayRef.h:148
static DecodeStatus DecodeCPRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
Target & getTheSparcelTarget()
static DecodeStatus DecodeQFPRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeSIMM13(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned FCCRegDecoderTable[]
static DecodeStatus DecodeCall(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeReturn(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned IntRegDecoderTable[]
static DecodeStatus DecodeStoreIntPair(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned FPRegDecoderTable[]
static const unsigned CPRegDecoderTable[]
DecodeStatus(* DecodeFunc)(MCInst &MI, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeSWAP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
constexpr size_t array_lengthof(T(&)[N])
Find the length of an array.
Definition: STLExtras.h:1023
static DecodeStatus DecodeI64RegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned ASRRegDecoderTable[]
static DecodeStatus DecodeLoadQFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned DFPRegDecoderTable[]
Target - Wrapper for Target specific information.
static DecodeStatus DecodeIntRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
Target & getTheSparcV9Target()
static DecodeStatus DecodePRRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeStoreQFP(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static DecodeStatus DecodeJMPL(MCInst &Inst, unsigned insn, uint64_t Address, const void *Decoder)
static bool tryAddingSymbolicOperand(int64_t Value, bool isBranch, uint64_t Address, uint64_t Offset, uint64_t Width, MCInst &MI, const void *Decoder)
static const unsigned QFPRegDecoderTable[]
Generic base class for all target subtargets.
uint32_t Size
Definition: Profile.cpp:46
static DecodeStatus DecodeFCCRegsRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static const unsigned PRRegDecoderTable[]
static bool isBranch(unsigned Opcode)
LLVM Value Representation.
Definition: Value.h:74
static DecodeStatus DecodeIntPairRegisterClass(MCInst &Inst, unsigned RegNo, uint64_t Address, const void *Decoder)
static MCDisassembler * createSparcDisassembler(const Target &T, const MCSubtargetInfo &STI, MCContext &Ctx)
This class implements an extremely fast bulk output stream that can only output to a stream...
Definition: raw_ostream.h:45
IRTranslator LLVM IR MI
void addOperand(const MCOperand &Op)
Definition: MCInst.h:183
static MCOperand createImm(int64_t Val)
Definition: MCInst.h:122