LLVM  9.0.0svn
Classes | Typedefs | Functions
llvm::rdf Namespace Reference

Classes

struct  BlockNode
 
struct  BuildOptions
 
struct  CodeNode
 
struct  CopyPropagation
 
struct  DataFlowGraph
 
struct  DeadCodeElimination
 
struct  DefNode
 
struct  FuncNode
 
struct  IndexedSet
 
struct  InstrNode
 
struct  LaneMaskIndex
 
struct  Liveness
 
struct  NodeAddr
 
struct  NodeAllocator
 
struct  NodeAttrs
 
struct  NodeBase
 
struct  PackedRegisterRef
 
struct  PhiNode
 
struct  PhiUseNode
 
struct  PhysicalRegisterInfo
 
struct  Print
 
struct  PrintLaneMaskOpt
 
struct  PrintNode
 
struct  RefNode
 
struct  RegisterAggr
 
struct  RegisterRef
 
struct  StmtNode
 
struct  TargetOperandInfo
 
struct  UseNode
 

Typedefs

using NodeId = uint32_t
 
using RegisterSet = std::set< RegisterRef >
 
using NodeList = SmallVector< NodeAddr< NodeBase * >, 4 >
 
using NodeSet = std::set< NodeId >
 
using RegisterId = uint32_t
 

Functions

raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const PrintLaneMaskOpt &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< RegisterRef > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeId > &P)
 
static void printRefHeader (raw_ostream &OS, const NodeAddr< RefNode *> RA, const DataFlowGraph &G)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< DefNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< UseNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< PhiUseNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< RefNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeList > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeSet > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< PhiNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< StmtNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< InstrNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< BlockNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< NodeAddr< FuncNode *>> &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< RegisterSet > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< RegisterAggr > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< DataFlowGraph::DefStack > &P)
 
template<typename T >
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< T > &P)
 
template<>
raw_ostreamoperator<< (raw_ostream &OS, const Print< Liveness::RefMap > &P)
 

Typedef Documentation

◆ NodeId

using llvm::rdf::NodeId = typedef uint32_t

Definition at line 261 of file RDFGraph.h.

◆ NodeList

Definition at line 513 of file RDFGraph.h.

◆ NodeSet

using llvm::rdf::NodeSet = typedef std::set<NodeId>

Definition at line 514 of file RDFGraph.h.

◆ RegisterId

Definition at line 30 of file RDFRegisters.h.

◆ RegisterSet

using llvm::rdf::RegisterSet = typedef std::set<RegisterRef>

Definition at line 413 of file RDFGraph.h.

Function Documentation

◆ operator<<() [1/19]

raw_ostream & llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const PrintLaneMaskOpt P 
)

◆ operator<<() [2/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< RegisterRef > &  P 
)

Definition at line 59 of file RDFGraph.cpp.

References P, and TRI.

◆ operator<<() [3/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< Liveness::RefMap > &  P 
)

Definition at line 62 of file RDFLiveness.cpp.

References E, I, P, and llvm::printReg().

◆ operator<<() [4/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeId > &  P 
)

◆ operator<<() [5/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< DefNode *>> &  P 
)

Definition at line 120 of file RDFGraph.cpp.

References N, P, and printRefHeader().

◆ operator<<() [6/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< UseNode *>> &  P 
)

Definition at line 138 of file RDFGraph.cpp.

References N, P, and printRefHeader().

◆ operator<<() [7/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< PhiUseNode *>> &  P 
)

Definition at line 150 of file RDFGraph.cpp.

References N, P, and printRefHeader().

◆ operator<<() [8/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< RefNode *>> &  P 
)

◆ operator<<() [9/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeList > &  P 
)

Definition at line 182 of file RDFGraph.cpp.

References I, N, and P.

◆ operator<<() [10/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeSet > &  P 
)

Definition at line 193 of file RDFGraph.cpp.

References G, I, List, N, P, and T.

◆ operator<<() [11/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< PhiNode *>> &  P 
)

Definition at line 228 of file RDFGraph.cpp.

References P.

◆ operator<<() [12/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< StmtNode *>> &  P 
)

◆ operator<<() [13/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< InstrNode *>> &  P 
)

Definition at line 262 of file RDFGraph.cpp.

References P, llvm::rdf::NodeAttrs::Phi, and llvm::rdf::NodeAttrs::Stmt.

◆ operator<<() [14/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< BlockNode *>> &  P 
)

◆ operator<<() [15/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< NodeAddr< FuncNode *>> &  P 
)

Definition at line 313 of file RDFGraph.cpp.

References I, and P.

◆ operator<<() [16/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< RegisterSet > &  P 
)

Definition at line 324 of file RDFGraph.cpp.

References I, and P.

◆ operator<<() [17/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< RegisterAggr > &  P 
)

Definition at line 333 of file RDFGraph.cpp.

References P.

◆ operator<<() [18/19]

template<>
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< DataFlowGraph::DefStack > &  P 
)

◆ operator<<() [19/19]

template<typename T >
raw_ostream& llvm::rdf::operator<< ( raw_ostream OS,
const Print< T > &  P 
)

◆ printRefHeader()

static void llvm::rdf::printRefHeader ( raw_ostream OS,
const NodeAddr< RefNode *>  RA,
const DataFlowGraph G 
)
static