LLVM  17.0.0git
Enumerations
llvm::ARCCC Namespace Reference

Enumerations

enum  CondCode {
  AL = 0x0, EQ = 0x1, NE = 0x2, P = 0x3,
  N = 0x4, LO = 0x5, HS = 0x6, VS = 0x7,
  VC = 0x8, GT = 0x9, GE = 0xa, LT = 0xb,
  LE = 0xc, HI = 0xd, LS = 0xe, PNZ = 0xf,
  Z = 0x11, NZ = 0x12
}
 
enum  BRCondCode {
  BREQ = 0x0, BRNE = 0x1, BRLT = 0x2, BRGE = 0x3,
  BRLO = 0x4, BRHS = 0x5
}
 

Enumeration Type Documentation

◆ BRCondCode

Enumerator
BREQ 
BRNE 
BRLT 
BRGE 
BRLO 
BRHS 

Definition at line 45 of file ARCInfo.h.

◆ CondCode

Enumerator
AL 
EQ 
NE 
LO 
HS 
VS 
VC 
GT 
GE 
LT 
LE 
HI 
LS 
PNZ 
NZ 

Definition at line 24 of file ARCInfo.h.