LLVM 19.0.0git
Enumerations
llvm::ARCCC Namespace Reference

Enumerations

enum  CondCode {
  AL = 0x0 , EQ = 0x1 , NE = 0x2 , P = 0x3 ,
  N = 0x4 , LO = 0x5 , HS = 0x6 , VS = 0x7 ,
  VC = 0x8 , GT = 0x9 , GE = 0xa , LT = 0xb ,
  LE = 0xc , HI = 0xd , LS = 0xe , PNZ = 0xf ,
  Z = 0x11 , NZ = 0x12
}
 
enum  BRCondCode {
  BREQ = 0x0 , BRNE = 0x1 , BRLT = 0x2 , BRGE = 0x3 ,
  BRLO = 0x4 , BRHS = 0x5
}
 

Enumeration Type Documentation

◆ BRCondCode

Enumerator
BREQ 
BRNE 
BRLT 
BRGE 
BRLO 
BRHS 

Definition at line 45 of file ARCInfo.h.

◆ CondCode

Enumerator
AL 
EQ 
NE 
LO 
HS 
VS 
VC 
GT 
GE 
LT 
LE 
HI 
LS 
PNZ 
NZ 

Definition at line 24 of file ARCInfo.h.