LLVM 19.0.0git
Classes | Typedefs | Functions
llvm::DomTreeBuilder Namespace Reference

Classes

struct  SemiNCAInfo
 

Typedefs

using MBBDomTree = DomTreeBase< MachineBasicBlock >
 
using MBBUpdates = ArrayRef< llvm::cfg::Update< MachineBasicBlock * > >
 
using MBBDomTreeGraphDiff = GraphDiff< MachineBasicBlock *, false >
 
using MBBPostDomTree = PostDomTreeBase< MachineBasicBlock >
 
using MBBPostDomTreeGraphDiff = GraphDiff< MachineBasicBlock *, true >
 
using BBDomTree = DomTreeBase< BasicBlock >
 
using BBPostDomTree = PostDomTreeBase< BasicBlock >
 
using BBUpdates = ArrayRef< llvm::cfg::Update< BasicBlock * > >
 
using BBDomTreeGraphDiff = GraphDiff< BasicBlock *, false >
 
using BBPostDomTreeGraphDiff = GraphDiff< BasicBlock *, true >
 

Functions

template void Calculate< MBBDomTree > (MBBDomTree &DT)
 
template void CalculateWithUpdates< MBBDomTree > (MBBDomTree &DT, MBBUpdates U)
 
template void InsertEdge< MBBDomTree > (MBBDomTree &DT, MachineBasicBlock *From, MachineBasicBlock *To)
 
template void DeleteEdge< MBBDomTree > (MBBDomTree &DT, MachineBasicBlock *From, MachineBasicBlock *To)
 
template void ApplyUpdates< MBBDomTree > (MBBDomTree &DT, MBBDomTreeGraphDiff &, MBBDomTreeGraphDiff *)
 
template bool Verify< MBBDomTree > (const MBBDomTree &DT, MBBDomTree::VerificationLevel VL)
 
template void Calculate< MBBPostDomTree > (MBBPostDomTree &DT)
 
template void InsertEdge< MBBPostDomTree > (MBBPostDomTree &DT, MachineBasicBlock *From, MachineBasicBlock *To)
 
template void DeleteEdge< MBBPostDomTree > (MBBPostDomTree &DT, MachineBasicBlock *From, MachineBasicBlock *To)
 
template void ApplyUpdates< MBBPostDomTree > (MBBPostDomTree &DT, MBBPostDomTreeGraphDiff &, MBBPostDomTreeGraphDiff *)
 
template bool Verify< MBBPostDomTree > (const MBBPostDomTree &DT, MBBPostDomTree::VerificationLevel VL)
 
template void Calculate< BBDomTree > (BBDomTree &DT)
 
template void CalculateWithUpdates< BBDomTree > (BBDomTree &DT, BBUpdates U)
 
template void Calculate< BBPostDomTree > (BBPostDomTree &DT)
 
template void InsertEdge< BBDomTree > (BBDomTree &DT, BasicBlock *From, BasicBlock *To)
 
template void InsertEdge< BBPostDomTree > (BBPostDomTree &DT, BasicBlock *From, BasicBlock *To)
 
template void DeleteEdge< BBDomTree > (BBDomTree &DT, BasicBlock *From, BasicBlock *To)
 
template void DeleteEdge< BBPostDomTree > (BBPostDomTree &DT, BasicBlock *From, BasicBlock *To)
 
template void ApplyUpdates< BBDomTree > (BBDomTree &DT, BBDomTreeGraphDiff &, BBDomTreeGraphDiff *)
 
template void ApplyUpdates< BBPostDomTree > (BBPostDomTree &DT, BBPostDomTreeGraphDiff &, BBPostDomTreeGraphDiff *)
 
template bool Verify< BBDomTree > (const BBDomTree &DT, BBDomTree::VerificationLevel VL)
 
template bool Verify< BBPostDomTree > (const BBPostDomTree &DT, BBPostDomTree::VerificationLevel VL)
 
template<typename DomTreeT >
void Calculate (DomTreeT &DT)
 
template<typename DomTreeT >
void CalculateWithUpdates (DomTreeT &DT, ArrayRef< typename DomTreeT::UpdateType > Updates)
 
template<typename DomTreeT >
void InsertEdge (DomTreeT &DT, typename DomTreeT::NodePtr From, typename DomTreeT::NodePtr To)
 
template<typename DomTreeT >
void DeleteEdge (DomTreeT &DT, typename DomTreeT::NodePtr From, typename DomTreeT::NodePtr To)
 
template<typename DomTreeT >
void ApplyUpdates (DomTreeT &DT, GraphDiff< typename DomTreeT::NodePtr, DomTreeT::IsPostDominator > &PreViewCFG, GraphDiff< typename DomTreeT::NodePtr, DomTreeT::IsPostDominator > *PostViewCFG)
 
template<typename DomTreeT >
bool Verify (const DomTreeT &DT, typename DomTreeT::VerificationLevel VL)
 

Typedef Documentation

◆ BBDomTree

Definition at line 53 of file Dominators.h.

◆ BBDomTreeGraphDiff

Definition at line 58 of file Dominators.h.

◆ BBPostDomTree

Definition at line 54 of file Dominators.h.

◆ BBPostDomTreeGraphDiff

Definition at line 59 of file Dominators.h.

◆ BBUpdates

Definition at line 56 of file Dominators.h.

◆ MBBDomTree

Definition at line 47 of file MachineDominators.h.

◆ MBBDomTreeGraphDiff

Definition at line 49 of file MachineDominators.h.

◆ MBBPostDomTree

Definition at line 24 of file MachinePostDominators.h.

◆ MBBPostDomTreeGraphDiff

Definition at line 25 of file MachinePostDominators.h.

◆ MBBUpdates

Definition at line 48 of file MachineDominators.h.

Function Documentation

◆ ApplyUpdates()

template<typename DomTreeT >
void llvm::DomTreeBuilder::ApplyUpdates ( DomTreeT &  DT,
GraphDiff< typename DomTreeT::NodePtr, DomTreeT::IsPostDominator > &  PreViewCFG,
GraphDiff< typename DomTreeT::NodePtr, DomTreeT::IsPostDominator > *  PostViewCFG 
)

◆ ApplyUpdates< BBDomTree >()

◆ ApplyUpdates< BBPostDomTree >()

◆ ApplyUpdates< MBBDomTree >()

◆ ApplyUpdates< MBBPostDomTree >()

◆ Calculate()

template<typename DomTreeT >
void llvm::DomTreeBuilder::Calculate ( DomTreeT &  DT)

◆ Calculate< BBDomTree >()

◆ Calculate< BBPostDomTree >()

◆ Calculate< MBBDomTree >()

◆ Calculate< MBBPostDomTree >()

◆ CalculateWithUpdates()

template<typename DomTreeT >
void llvm::DomTreeBuilder::CalculateWithUpdates ( DomTreeT &  DT,
ArrayRef< typename DomTreeT::UpdateType >  Updates 
)

◆ CalculateWithUpdates< BBDomTree >()

◆ CalculateWithUpdates< MBBDomTree >()

◆ DeleteEdge()

template<typename DomTreeT >
void llvm::DomTreeBuilder::DeleteEdge ( DomTreeT &  DT,
typename DomTreeT::NodePtr  From,
typename DomTreeT::NodePtr  To 
)

◆ DeleteEdge< BBDomTree >()

template void llvm::DomTreeBuilder::DeleteEdge< BBDomTree > ( BBDomTree DT,
BasicBlock From,
BasicBlock To 
)

◆ DeleteEdge< BBPostDomTree >()

template void llvm::DomTreeBuilder::DeleteEdge< BBPostDomTree > ( BBPostDomTree DT,
BasicBlock From,
BasicBlock To 
)

◆ DeleteEdge< MBBDomTree >()

◆ DeleteEdge< MBBPostDomTree >()

◆ InsertEdge()

template<typename DomTreeT >
void llvm::DomTreeBuilder::InsertEdge ( DomTreeT &  DT,
typename DomTreeT::NodePtr  From,
typename DomTreeT::NodePtr  To 
)

◆ InsertEdge< BBDomTree >()

template void llvm::DomTreeBuilder::InsertEdge< BBDomTree > ( BBDomTree DT,
BasicBlock From,
BasicBlock To 
)

◆ InsertEdge< BBPostDomTree >()

template void llvm::DomTreeBuilder::InsertEdge< BBPostDomTree > ( BBPostDomTree DT,
BasicBlock From,
BasicBlock To 
)

◆ InsertEdge< MBBDomTree >()

◆ InsertEdge< MBBPostDomTree >()

◆ Verify()

template<typename DomTreeT >
bool llvm::DomTreeBuilder::Verify ( const DomTreeT &  DT,
typename DomTreeT::VerificationLevel  VL 
)

◆ Verify< BBDomTree >()

◆ Verify< BBPostDomTree >()

◆ Verify< MBBDomTree >()

◆ Verify< MBBPostDomTree >()